Édesanyám kiadta a jussomat

Audio Not available
Opening lyrics / LabelÉdesanyám kiadta a jussomat
Location of validityKiskomárom [Zala]
Date of collection1910
Collector Péczely Attila
Presenter
End pitch of melody lines 1 (5) 5 1
Number of syllables 11.11.11.11
Music sheet https://library.hungaricana.hu/hu/view/ZTI_KodalyRend_154/?jump=KR_17767
Additional informationRendszerazonosító: KR_17767
Adatközlők: legények
Search result navigation
Content provider