Látod-e te, babám

Audio Not available
Opening lyrics / LabelLátod-e te, babám
Location of validityTakácsházapuszta [Nógrád]
Date of collection
Collector Kodály Zoltán
Presenter
End pitch of melody lines 8 5 (5) 4 1 1
Number of syllables 6.6.6.6.6.6
Music sheet https://library.hungaricana.hu/hu/view/ZTI_KodalyRend_214/?jump=KR_24344
MediaKodály-Vargyas: A magyar népzene
Additional informationRendszerazonosító: KR_24344
Search result navigation
Content provider