Báta vize ziheg-zuhog a gáton

Audio Not available
Opening lyrics / LabelBáta vize ziheg-zuhog a gáton
Location of validityDecs [Tolna]
Date of collection1955.11.09.
Collector Farkas Ilona
Presenter Dani Andrásné Ifjú Éva; Dani Jánosné Köncöl Rákhel
End pitch of melody lines 1 (V) VII 1
Number of syllables 11.11.11.11.
Music sheet View sheets
Additional informationRendszerazonosító: KR_00524
Content provider