Vásárhelyi zöld erdőbe kimentem sétálni

Audio Not available
Opening lyrics / LabelVásárhelyi zöld erdőbe kimentem sétálni
Location of validityKiskomárom [Zala]
Date of collection1912
Collector Péczely Attila
Presenter
End pitch of melody lines 1 (5) 3 1
Number of syllables 14.14.14.14
Music sheet https://library.hungaricana.hu/hu/view/ZTI_KodalyRend_141/?jump=KR_16145
Additional informationRendszerazonosító: KR_16145
Adatközlők: újoncok
Search result navigation
Content provider